All for Joomla All for Webmasters

images/HUNG_GIA_PHAT_500.png

Thái Nguyên: “Thúc” dự án xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ

huyen dong hy

Thêm một lần nữa, Trung tâm hành chính của huyện Đồng Hỷ tiếp tục nằm trong TP Thái Nguyên.

Đánh giá của UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong thời gian qua, tiến độ thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. UBND huyện Đồng Hỷ, các Sở, ngành liên quan của tỉnh và Cty CP Tập đoàn Hoàng Hà, các đơn vị liên quan chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai các thủ tục, hồ sơ dự án. Phương án thiết kế kiến trúc Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ chưa đáp ứng được yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan và công năng sử dụng.

Để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ và UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ có trách nhiệm đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ công tác lập hồ sơ thiết kế dự án xây dựng hạ tầng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ yêu cầu; Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án để sớm trình thẩm định, phê duyệt trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện Đồng Hỷ và Cty CP Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện các bước, trình tự, hồ sơ đầu tư dự án hạ tầng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ theo tiến độ thời gian, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cơ bản đồng ý với đề xuất của huyện Đồng Hỷ về thực hiện cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân cam kết di chuyển sớm để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế đã triển khai của các dự án khác trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ trên nguyên tắc đảm bảo chính xác, công bằng, đúng quy định của Nhà nước…

Về phương án thiết kế kiến trúc, UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, chỉnh sửa hoàn thiện phương án thiết kế (yêu cầu thiết kế 3 phương án: kiến trúc truyền thống, kiến trúc truyền thống kết hợp hiện đại, kiến trúc hiện đại) đảm bảo hình khối kiến trúc thể hiện được tính chất trang nghiêm của cơ quan hành chính nhà nước, công năng sử dụng phù hợp với tính chất công việc của Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện; đảm bảo các điều kiện về tiêu chí, tiêu chuẩn và các yếu tố về thông gió, chiếu sáng; vật liệu sử dụng trong công trình thích hợp với điều kiện khí hậu địa phương; tiết kiệm tối đa chi phí vận hành và bảo trì công trình.

Trước đó, theo quy hoạch chung TP Thái Nguyên điều chỉnh được phê chuẩn toàn bộ xã Linh Sơn, xã Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang thuộc huyện Đồng Hỷ sẽ chuyển về TP Thái Nguyên.

Do thị trấn Chùa Hang là huyện lỵ của Đồng Hỷ, nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp huyện nên khi điều chỉnh phải thực hiện di dời trụ sở làm việc về xã Hóa Thượng.

NTV

QUANG CAO NAM VIET

Top