All for Joomla All for Webmasters

images/HUNG_GIA_PHAT_500.png

Một số ý kiến về việc thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

benh vien yen bai

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng đã có ý kiến như sau: Theo nội dung văn bản số 1652/UBND-XD của UBND tỉnh Yên Bái, các hạng mục, thiết bị dự kiến bổ sung đều thuộc quy mô dự án ban đầu và thông lệ của nhà tài trợ, khi thực hiện các khối lượng bổ sung sử dụng nguồn vốn dư và dự phòng của dự án thì sẽ không hình thành gói thầu mới mà được đề xuất sử dụng nhà thầu đang thực hiện các gói thầu tương ứng. Mặt khác thời gian còn lại để thực hiện dự án rất hạn hẹp, nếu lựa chọn nhà thầu mới thì sẽ không đáp ứng tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, để đảm bảo điều ước quốc tế đã ký kết, đảm bảo tiến độ, tính đồng bộ, hiệu quả của dự án, Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh Yên Bái, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép UBND tỉnh Yên Bái được tổ chức ký phụ lục hợp đồng với các nhà thầu đang triển khai dự án để bổ sung các hạng mục, thiết bị tương ứng với phần vốn dư và dự phòng của dự án.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị rà soát các hạng mục, thiết bị bổ sung đảm bảo phù hợp với quy mô, nhu cầu đầu tư, tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án. Khi ký kết phụ lục hợp đồng, ngoài các quy định của điều ước quốc tế đã ký kết, UBND tỉnh Yên Bái cần tuân thủ quy định về điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Linh Nguyễn

QUANG CAO NAM VIET

Top